Styrelsen

Du kommer enklast i kontakt med styrelsen genom att maila till styrelsen@brftalleken.se.
Det går även att lämna synpunkter eller annan information via vår postlåda som finns i entrén, plan 0. 

Styrelsemedlemmar:

Angelica Söderberg (ordförande)
Ida Bellarian
Charlotte Rosengren
Jakob Sonderegger
Hanna Hermansson
Elin Wisbrant
Helena Sannemalm

Teknikförvaltning (för felanmälan och övriga skador i huset)

www.teknikforvaltning.se
epost: felanmalan@teknikforvaltning.se
tel: 08-818164 (Dygnet runt)

Fastighetsförvaltning/Ekonomisk förvaltare (för frågor om avi, fakturor m.m.)

Fastum UBC Förvaltning AB
www.fastum.se
kundsupport@fastum.se
Telefon: 90 220
Råsundavägen 18B
Box 3118, 169 03 SOLNA