Välkommen till Brf Talleken!

Här finns information som kan vara bra att veta för dig som är nyinflyttad.

Kontakt

I entrén finns en postlåda som kan användas för ärenden till styrelsen. Du kan också skicka dina ärenden på mejl styrelsen@brftalleken.se

På vår hemsida www.brftalleken.se hittar du föreningens stadgar och trivselregler under fliken Medlemsinformation.

Kom ihåg! Lämna ALLTID uppgifter om ditt lägenhetsnummer, namn samt ett telefonnummer där vi kan nå dig.

Inkomna ärenden behandlas på kommande styrelsemöte som vanligen äger rum en gång per månad. Akuta ärenden tas alltid med ansvarig förvaltare.

Vi har två förvaltare till vår hjälp:

Teknikförvaltning i Stockholm AB sköter den tekniska förvaltningen av fastigheten. Vår ”vaktmästare” heter Maria Nilsson. Maria gör en kontrollrunda i huset varje vecka.

www.teknikforvaltning.se
felanmalan@teknikforvaltning.se
Tel: 08 – 818164  (dygnet runt)

Votiv Förvaltning AB sköter den administrativa och ekonomiska förvaltningen med bland annat hyresavisering.

www.votiv.se
info@votiv.se
08-505 439 00

Nycklar, renovering etc

För namnändring på entrétavla samt ytterdörr kontaktas Teknikförvaltning.

Axlås AB heter firman som har hand om låssystem/porttelefon Varje boende har rätt till tre portbrickor och ytterligare två kan köpas till mot en kostnad. Samtliga nyregistreringar och ändringar av befintliga brickor sköts via styrelsen. Uppge alltid ditt lägenhetsnummer och ditt mobilnummer. Vad gäller frågor kring mobilnummer kopplade till nycklar osv, hänvisar vi till Axlås AB. Tel: 08-6733333.

Vid byte av dörr ska kolv installeras och lägenhetsnumret behållas på ytterdörren.

Vid renovering är det viktigt att du följer anvisningar kring trivsel- och byggregler. Tänk på att renoveringar ska ske yrkesmannamässigt och hänsyn ska tas till ljudisoleringar och byggnadskonstruktioner. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att det utförs yrkesmannamässigt och att inte bärande väggar etc påverkas. Kontakta Byggnadskontoret på Nacka kommun om du behöver mer information.

Vad gäller installation av köksfläkt så får du som boende inte installera en kåpa med inbyggd fläkt som trycker ut luft i frånluftskanalen. Då sätter du ventilationen ur spel för hela huset och trycker in matos och liknande hos dina grannar. Välj en kolfilterfläkt eller en kökskåpa utan fläkt.

KabelTV/Bredband väljer du och bekostar själv. ComHem och Telenor finns tillgängligt.

Vad gäller elavtal så måste man ha ett avtal för självaste nätet. Där kan man inte välja leverantör utan det är det bolag som äger nätet i området som man måste teckna avtal med. Vi har Nacka Energi. För själva leveransen av el kan man sedan välja vilken leverantör man vill. Om man inte aktivt väljer en leverantör får man Mälardalens energi.
­

Allmänna utrymmen

För allas trivsel har vi ett gemensamt ansvar för allmänna utrymmen. Läs gärna våra ordnings- och trivelregler samt föreningens stadgar.

Vi vill även påminna om att ta del av och följa de regler som finns för användning av tvättstugan. Se även info uppsatt i tvättstugan.

Hushållssopor läggs – väl tillslutna – i container innanför dörren mittemot tvättstuga på plan -3.

Grovsoprum finns innanför dörren på plan -3. Här får INGET byggavfall dumpas. Läs noga på skyltarna vad som gäller för grovsopor. De som inte följer reglerna bidrar till att föreningen får betala för extra tömning/åtgärd.

Förrådsutrymmet ska vara tydligt märkt med ditt namn, våningsplan samt lägenhetsnummer. Ditt lägenhetsnummer (om det inte redan står på det förråd du tar över) finns på anslagstavlan i stora entrén samt på en lista i tvättstugan.

Hänglås ordnar du själv. Förråden är belägna på -1, – 2 samt i källaren under plan -3.

Cyklar och barnvagnar måste förvaras i anvisade utrymmen. Brandmyndigheten tillåter inte några föremål i trapphusen, i gångar i förrådsutrymmen eller övriga allmänna utrymmen på grund av brandfara och utrymningsmöjligheter.

Återvinningscentral

Information om återvinningscentraler i kommunen hittar du på Nacka Kommuns hemsida under vatten och avfall.

Längs Atlasvägen finns en mindre återvinningsstation för glas och metall samt en återvinningsbehållare för tidningar och returpapper.

Garage/Parkeringsplats

Föreningen har tillgång till ett antal garage- och parkeringsplatser. Kontakta styrelsen om du önskar ställa dig i kö. Annars kan du ansöka om boendeparkering hos Nacka Kommun.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning, oavsett tidsperiod eller till vem du hyr ut till ska alltid ansökas om och godkännas av styrelsen. Ansökningsblankett hittar du under andrahandsuthyrning.

Övrigt

Brandvarnare ska enligt lag finnas uppsatt i varje lägenhet i huset.

Slagborr finns att låna. Kontakta styrelsen.