Information samt trivselregler för boende i Brf Talleken

Ansvar för ordningen

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastigheten utan har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och vi tillsammans ansvarar för att vårt gemensamma boende blir trivsamt och att vi visar hänsyn till varandra.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Ordningsfrågorna är en del av den löpande förvaltningen. Brister i ordningen, som störningar eller annan misskötsel, anmäls till styrelsen för behandling.

För vem gäller reglerna

Vi som bor inom Brf Talleken är skyldiga att följa ordningsreglerna. Men reglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster och för föreningens hyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. En medlem eller hyresgäst som trots tillsägning inte följer reglerna kan bli uppsagd.

Om du som boende störs av din granne, börja med att själv ta kontakt med denne för att ta upp problemet. Om störningarna fortsätter, anmäl ärendet till styrelsen via epost styrelsen@brftalleken.se eller genom att lägga en lapp i brevlådan på entréplan 0.