Här finner du föreningens stadgar:

Talleken stadgar 2017 05 12