Är du nyinflyttad? Du hittar all  nödvändig information om fastigheten och föreningen under fliken nyinflyttad.

Styrelsen

Du kommer enklast i kontakt med styrelsen genom att maila till styrelsen@brftalleken.se.
Det går även att lämna synpunkter eller annan information via vår postlåda som finns i entrén, plan 0. 

Porttelefoni/taggar/bokningstavla

Maila styrelsen för ändringar i porttelefon, beställning av extra taggar eller frågor kring bokningstavlan.

Felanmälan

Upptäcker du något som behöver åtgärdas i huset är du välkommen att skicka ett mail till styrelsen@brftalleken.se. Endast akuta ärenden anmäls direkt till Teknikförvaltningen, såsom att någon t ex sitter fast i en hiss.

Teknikförvaltning 

www.teknikforvaltning.se
epost: felanmalan@teknikforvaltning.se
tel: 08-818164 (AKUTA ärenden/dygnet runt)

Fastighetsförvaltning/Ekonomisk förvaltare (för frågor om avi, fakturor, kontrakt m.m.)

Votiv Förvaltning AB

08-505 439 00 | info@votiv.se