Välkommen till årets föreningsstämma den 12 juni kl 19:00, i lokalen på Atlasvägen 49.

Medtag legitimation! Om du inte kan närvara, ta hjälp av ett ombud genom fullmakt – dessa finns att skriva ut här på hemsidan.

Välkomna hälsar Styrelsen!