STADGAR för Bostadsrättsföreningen Talleken,
organisationsnummer 769610-6538

Godkänt av stämman den 12 maj 2007, reviderats av styrelsen den 12 maj 2017

Brf Talleken stadgar 2017 05 12