Välkommen till Brf Talleken!

Här finns information som kan vara bra att veta för dig som är nyinflyttad.
Anmäl gärna din e-postadress genom att maila till styrelsen.

Kontakt

I entrén finns en postlåda som kan användas för ärenden till styrelsen. Du kan också skicka dina ärenden på mejl styrelsen@brftalleken.se

På vår hemsida www.brftalleken.se hittar du föreningens stadgar och trivselregler under fliken Medlemsinformation.

Kom ihåg! Lämna ALLTID uppgifter om ditt lägenhetsnummer, namn samt ett telefonnummer där vi kan nå dig.

Inkomna ärenden behandlas på kommande styrelsemöte som vanligen äger rum en gång per månad. Akuta ärenden tas alltid med ansvarig förvaltare.

Vi har två förvaltare till vår hjälp:

Teknikförvaltning i Stockholm AB sköter den tekniska förvaltningen av fastigheten. Vår ”vaktmästare” heter Elena och gör en kontrollrunda i huset varje vecka.

www.teknikforvaltning.se
felanmalan@teknikforvaltning.se
Tel: 08 – 818164  (AKUTA ärenden/dygnet runt)

Votiv Förvaltning AB sköter den administrativa och ekonomiska förvaltningen med bland annat hyresavisering.

www.votiv.se
info@votiv.se
08-505 439 00

Lägenhetsnummer

Alla lägenheter i föreningar har ett lägenhetsnummer, enligt föreningens egna lägenhetsförteckning. Numret finns på din ytterdörr, lägenhetskontrakt och i din hyresavi.  Notera att samtliga lägenheter även har ett lägenhetsnummer som tagits fram av Skatteverket och tillhör det nationella lägenhetsregistret.

Nycklar, renovering etc

För namnändring på entrétavla samt ytterdörr kontaktas Teknikförvaltning.

Från och med oktober 2020 ändrar vi porttelefonisystem. Söderlås vid Ringen AB heter firman som har hand om låssystem/porttelefon. Varje hushåll har rätt till tre taggar och ytterligare två kan köpas till mot en kostnad. Kontakta styrelsen för beställning och/eller uppdateringar av namn/telefonnummer. Efter bekräftelse från styrelsen kan en beställd tagg kvitteras ut av boende hos Söderlås vid Ringvägen 114, tel  08-510 616 00.

Vid byte av dörr ska kolv installeras och lägenhetsnumret behållas på ytterdörren.

Vid renovering är det viktigt att du följer våra trivselregler och byggregler för både säkerhet och trivsel i föreningen. Tänk på att renoveringar ska ske yrkesmannamässigt och hänsyn ska tas till ljudisoleringar och byggnadskonstruktioner. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att det utförs yrkesmannamässigt och att inte bärande väggar etc påverkas. Kontakta Byggnadskontoret på Nacka kommun om du behöver mer information.

Vad gäller installation av köksfläkt så får du som boende inte installera en kåpa med inbyggd fläkt som trycker ut luft i frånluftskanalen. Då sätter du ventilationen ur spel för hela huset och trycker in matos och liknande hos dina grannar. Välj en kolfilterfläkt eller en kökskåpa utan fläkt.

Vid installation av diskmaskin är det viktigt att koppling görs rätt. Felaktig koppling leder till att vattentillförseln i hela fastigheten påverkas.

KabelTV/Bredband Föreningen har distributionsavtal med Comhem. Från och med november 2020 erbjuder föreningen bredband via Ownit Broadband AB. Kontakta Ownit för att aktivera bredband och övriga tjänster: www.ownit.se

Vad gäller elavtal så måste man ha ett avtal för självaste nätet. Där kan man inte välja leverantör utan det är det bolag som äger nätet i området som man måste teckna avtal med. Vi har Nacka Energi. För själva leveransen av el kan man sedan välja vilken leverantör man vill. Om man inte aktivt väljer en leverantör får man Mälardalens energi.
­

Allmänna utrymmen

För allas trivsel har vi ett gemensamt ansvar för allmänna utrymmen. Läs gärna våra ordnings- och trivelregler samt föreningens stadgar.

Cyklar och barnvagnar måste förvaras i anvisade utrymmen. Brandmyndigheten tillåter inte några föremål i trapphusen, i gångar i förrådsutrymmen eller övriga allmänna utrymmen på grund av brandfara och utrymningsmöjligheter.

Tvättstuga bokar du via bokningstavlan på -3 eller plan 0 med hjälp av din tagg. Du kan också boka tid online via http://talleken.soderlas.se (läs mer under fliken Tvättstugan). Vi vill påminna om att ta del av och följa de regler som finns för användning av tvättstugan. Se även info uppsatt i tvättstugan. För eventuella frågor kring bokningstavlan, maila styrelsen.

Hushållssopor läggs innanför dörren mittemot tvättstuga på plan -3. Matavfall ska läggas i papperspåse i någon av de tre mindre behållarna i soprummet. Övriga hushållssopor går i de större kärlen som tidigare.

Miljöstuga finns med ingång från utsida på plan -3, mellan garagen. Här sorteras plast, papp, metall, glas samt mindre elavfall. Även hylla där saker grannar kan ha nytta av lämnas, dock ansvarar den som ställt saker där för att forsla bort det som ingen annan omhändertar.

Förrådsutrymmet ska vara tydligt märkt med ditt namn, våningsplan samt lägenhetsnummer. Ditt lägenhetsnummer (om det inte redan står på det förråd du tar över) finns på anslagstavlan i stora entrén.

Hänglås ordnar du själv. Förråden är belägna på -1, – 2 samt i källaren under plan -3.

Återvinningscentral

Information om återvinningscentraler i kommunen hittar du på Nacka Kommuns hemsida under vatten och avfall.

Längs Atlasvägen finns en återvinningsbehållare för tidningar och returpapper.

Garage/Parkeringsplats

Föreningen har tillgång till ett antal garage- och parkeringsplatser. Kontakta styrelsen om du önskar ställa dig i kö. Annars kan du ansöka om boendeparkering hos Nacka Kommun.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning, oavsett tidsperiod eller till vem du hyr ut till ska alltid ansökas om och godkännas av styrelsen. Ansökningsblankett hittar du under andrahandsuthyrning.

Övrigt

Brandvarnare ska enligt lag finnas uppsatt i varje lägenhet i huset.

Borr för betongvägg (borrhammare) finns att låna. Kontakta styrelsen.