Information om föreningens årsstämma

Årsstämmor har vi vanligtvis en gång om året runt maj. Inför årsstämman kan samtliga boende lämna in motioner. Samtliga motioner granskas och sammanställs av styrelsen. Information om datum och tid för årsstämma meddelas av styrelsen på lämpligt sätt till medlemmar i god tid inför mötet och samtliga inkomna motioner bifogas.

På mötet får alla medlemmar rösta på de föreslagna lösningarna, Ärenden som inte lämnats in som en motion får inte tas upp under mötet, men är välkomna efter att stämman är avklarad officiellt.

Frånvarande

Om du av någon anledning inte kan närvara kan du ge någon annan en fullmakt till din röst. Använd nedan blankett: 

FULLMAKT vid föreningsstämma (skriv ut och signera)

Brf Talleken Årsredovisning 2020 inkl revisionsberättelse

För mer information, kontakta styrelsen.