Blankett nedan kan fyllas i digitalt, men måste undertecknas för att vara giltig. Undertecknad och inscannad ansökan kan mailas till styrelsen. Undertecknad utskrift kan även läggas i styrelsens brevlåda i stora entrén, plan 0.

Ansökan om andrahandsuthyrning Brf Talleken_2018_12

Information om andrahandsuthyrning

Enligt gällande regelverk för såväl hyresgäster som bostadsrättsinnehavare får andrahandsuthyrning inte genomföras utan att den godkänts av Brf Talleken, det vill säga styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättslagen 10 § En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Hyresrättslagen 39 § Hyresgästen får inte utan hyresvärdens samtycke hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan för självständigt brukande.

Det är viktigt att veta vilka som bor i huset av säkerhetsskäl, om något skulle hända som till exempel brand, olycka, inbrott eller översvämning.

Ansökan om andrahandsuthyrning sker genom en särskild blankett. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand men har missat att lämna in denna ansökan, fyll i denna snarast och lämna i styrelsens postlåda på entréplan.

Reglerna för andrahandsuthyrning innebär att en förening kan neka ansökan om det inte finns skäl för uthyrning såsom arbete eller studier på annan ort, eller att provbo hos en möjlig blivande sambo.

Om du hyr ut din bostad olovligen i andra hand kommer du att tilldelas en varning. Följs inte denna kommer den olovliga uthyrningen att leda till att du som bostadsrättsinnehavare blir ombedd att flytta och att en tvångsförsäljning av bostaden inleds. Du som hyresgäst förlorar ditt hyreskontrakt och blir ombedd att flytta.