• Tvättvagnarna ska inte tas med till lägenheterna
  • Det är ej tillåtet att tvätta mattor i maskinerna
  • BH med bygel ska tvättas i tvättpåse
  • Tvättid bokas med cylinder på bokningstavla
  • Medan tiden nyttjas ska cylindern sitta kvar
  • Parkera cylindern efter tvättidens slut
  • Har inte tiden tagits i bruk inom 1 timme anses bokningen vara förbrukad och kan nyttjas av annan
  • Efter avslutat tvättpass får tvätt vara kvar i tumlare/skåp/rum maximalt 30 minuter om ej annat överenskommits med nästa tvättgäst
  • Efter avslutat tvättpass ska tvättstugan städas

Tvättutrustningen är tillkopplad mellan 07:00 och 21:45

Den mindre tvätt maskinen bör ej användas då man bokat något av de större tvättrummen.

 

Har du förlorat din bokningscylinder?

Du kan beställa en ny hos Teknikförvaltning