År 2010 var det 24 deltagare, 21 lägenheter representerade. Åke Henricsson valdes som ordförande.

Stämmoprotokoll samt verksamhetsplan & verksamhetsberättelse var finns bifogat.

[Stämmoprotokoll ordinarie föreningsstämma 2010-05-31.doc]

[Verksamhetsplan Brf Talleken 2010.doc]

[Verksamhetsberättelse Brf Talleken 2009.doc]

Resultat och balansräkning samt resultatdisposition saknas då föreningen startade sin ekonomiska verksamhet den 15 mars 2010.