År 2013 var det 29 lägenheter representerade. Åke Henricsson valdes som ordförande.

Ekonomiskt resultat -558 060 SEK

Stämmoprotokoll, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt ekonomi dokument finns bifogat.

[Protokoll_foreningsstamma_2013.doc]

[VB_Talleken_2013.doc]

[Plan för kommande verksamhetsår 2013.pdf]

[Årsredovisning 2012 Talleken.doc]