Nacka stad – Sydvästra Plania

Just nu pågår planering av projektet Sydvästra Plania. Nacka Kommun kallar projeketet för “det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön.” Inom området vill kommunen bland annat bygga nya bostadskvarter med cirka 360 nya bostäder samt  ny förskola för ca 1100 elever, med gymnastikhall och bollplan.

Delar av projektet kan komma att påverka föreningarna på Tallbacken. Vi uppmanar alla boende att hålla utkik på Nacka kommuns hemsida där information om de olika faserna i projektet löpande publiceras. Boende har alltid rätt att kontakta kommunen för information men också för att inkomma med yttranden och förfrågningar avseende olika byggprojekt.

Läs mer om projektet här: www.nacka.se

Aktuell planbeskrivning: Sydvästra Plania Planbeskrivning

För mer information och kontakt kan man kontakta Stadsbyggnadsservice på stadsbyggnad@nacka.se eller ringa 08-718 80 00.