År 2012 var det 30 lägenheter representerade. Åke Henricsson valdes som ordförande.

Ekonomiskt resultat -778 180 SEK

Stämmoprotokoll, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt ekonomi dokument finns bifogat.

[Stämmoprotokoll ordinarie föreningsstämma 2012-05-23.doc]

[Verksamhetsplan Brf Talleken 2012.doc]

[Verksamhetsåret 2011.docx]

[Årsredovisning 2011.pdf]