Stämman äger rum onsdagen den 20 Maj 2015 kl 19:00 i matsalen till skolan nedanför huset.

Ekonomiskt resultat -438 727 SEK

Verksamhetsberättelse  samt ekonomi dokument finns bifogat.

[VB_Talleken_ 2015.docx]

[20150514103459112.pdf]

[Årsstämmoprotokoll_2015.pdf]