Välkommen alla boende till föreningens höststädning!

Söndagen 7 oktober kl. 10-13 samlas vi vid entrén plan -3 och fördelar uppgifterna mellan oss.

Förutom att tvätta, skura och sopa, ska vi denna dag också passa på att göra en liten inventering av tillgången på förråd. Därför bör du till den 7 oktober tydligt ha märkt ditt förråd med namn och lägenhetsnummer.

Styrelsen serverar varmkorv och fika, förhoppningsvis i solen! Ni får också möjlighet att träffa oss i styrelsen och lämna synpunkter.

Som alltid behövs det nya idéer och engagemang i styrelsen. Fundera därför på ett eventuelt deltagande i styrelsen eller i valberedningen inför nästa verksamhetsår.

Väl mött!

Styrelsen