Stämman äger rum onsdagen den 17 Maj 2016 kl 19:00 i matsalen till skolan nedanför huset.

Årsredovisning 2015 [[20160516125304606.pdf]]