Extra stämma

År 2011 var det en extra stämma då kommunen erbjudit sig att sälja mark till parkerings platser.  Stämman röstade för inköp av marken.

Stämmoprotokoll finns bifogat.

[Stämmoprotokoll xtra föreningsstämma 2011-02-01.doc]

Ordinarie stämma

År 2011 var det 27 deltagare, 23 lägenheter representerade. Åke Henricsson valdes som ordförande.

Ekonomiskt resultat -738 826 SEK

Stämmoprotokoll, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt ekonomi dokument finns bifogat.

[Stämmoprotokoll föreningsstämma 2011-05-23.doc]

[Verksamhetsplan Brf Talleken 2011.doc]

[Verksamhetsberättelse Brf Talleken 2010.doc]

[Årsredovisning 20110520.pdf]