År 2014 var det 29 lägenheter representerade. Åke Henricsson valdes som ordförande.

Ekonomiskt resultat +85 308 SEK

Stämmoprotokoll, *verksamhetsberättelse samt ekonomi dokument finns bifogat.

[Stämmoprotokoll_2014_justerat.doc]

[VB_Talleken 2014.docx]

[Årsredovisning 2013 Talleken.pdf]

*Verksamhetsplan (gjordes inte)